logo Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   GALERIA   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w SzczecinieCiekawe zdjęcia z Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
ERASMUS+

      

Wyniki rekrutacji
 

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

do projektu „Europejskie staże innowacyjnych kompetencji cyfrowych”

o numerze 2023-1-PL01-KA122-VET-000149092

w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe

TECHNIK TELEINFORMATYK

KLASY IV

1.       Jabłonowski Oskar kl. 4Ta (40 pkt.)

2.       Michalski Olivier kl. 4Ta (39 pkt.)

3.       Kościński Piotr kl. 4Ta (37 pkt.)

4.       Chudzik Aleksander 4Ta (35 pkt. + test 21 pkt.)

5.       Brodowski Michał 4Ta (35 pkt. + test 19 pkt.)

KLASY III

1.       Legan Józef kl. 3Ta (40 pkt.)

2.       Piguła Alan kl. 3Ta (40 pkt.)

3.       Piestrzyński Krzysztof kl. 3Ta (39 pkt.)

4.       Zając Michał kl. 3Ta (37 pkt.)

5.       Kluska Kamil kl. 3Ta (36 pkt. + test 25 pkt.)

TECHNIK PROGRAMISTA

KLASY IV

1.       Zagórski Kamil kl. 4Tb (46 pkt.)

2.       Kozłowski Michał kl. 4Tb (45 pkt.)

3.       Bahramian Arsen kl. 4Tb (43 pkt.)

4.       Kuberka Maksym kl. 4Tb (43 pkt.)

5.       Kuźmiński Mateusz kl. 4Tb (43 pkt.)

KLASY III

1.       Domina Witold kl. 3Tc (45 pkt.)

2.       Surowik Jakub kl. 3Tc (44 pkt.)

3.       Katsela Ivan kl. 3Tb (42 pkt.)

4.       Kieliszek Adrian 3Tb (40 pkt. + test 22 pkt.)

5.       Balajew Nikita 3Tb (40 pkt. + test 19 pkt.)

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

KLASY IV

1.       Mazanowska Natalia kl. 4Tg (43 pkt.)

2.       Czajkowska Alicja kl. 4Tf (41 pkt. + 22 pkt.)

3.       Bandrowska Julia kl. 4Tf (41 pkt. + 21 pkt.)

4.       Płończak Kamila kl. 4Tf (41 pkt. + 20 pkt.)

5.       Januszek Julia kl. 4Tf (41 pkt. + 16 pkt.)

KLASY III

1.       Dziwulska Agata kl. 3Tc (43 pkt.)

2.       Rejniak Roksana kl. 3Tc (43 pkt.)

3.       Więckowska Martyna kl. 3Tc (42 pkt.)

4.       Marjański Szymon kl. 3Tc (41 pkt.)

5.       Wójcik Amelia kl. 3Tc (40 pkt.)

 

LISTA UCZNIÓW REZERWOWYCH

do projektu „Europejskie staże innowacyjnych kompetencji cyfrowych”

o numerze 2023-1-PL01-KA122-VET-000149092

w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe

TECHNIK TELEINFORMATYK

KLASY IV

1.       Kwiatkowski Patryk 4Ta (35 pkt. + test 18 pkt.)

2.       Ładczuk Tomasz kl. 4Ta (34 pkt.)

3.       Dobrzański Rafał kl. 4Ta (29 pkt.)

KLASY III

1.       Stańczyk Franciszek kl.3Ta (36 pkt. + 23 pkt.)

2.       Krupa Jakub 3Ta (36 pkt. + 21 pkt.)

3.       Kozłowski Bartosz kl. 3Ta (34 pkt.)

TECHNIK PROGRAMISTA

KLASY IV

1.       Kaczmarczyk Klaudiusz kl. 4Tb (42 pkt.)

2.       Sobczyński Sebastian kl. 4Tb (41 pkt.)

3.       Kuzynko Amadeusz kl. 4Tb (39 pkt.)

KLASY III

1.       Korganowski-Rzepka Michał 3Tb (40 pkt. + test 12 pkt.)

2.       Goliszewski Stanisław kl. 3Tb (39 pkt. + test 23 pkt.)

3.       Kowalczyk Maxymilian kl. 3Tb (39 pkt. + test 18 pkt.)

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

KLASY IV

1.       Wiśniewska Julia kl. 4Tg (41 pkt. + test 14 pkt.)

2.       Wertman Katarzyna kl. 4Tf (41 pkt. + test 10 pkt.)

3.       Wielicka Marta kl. 4Tf (41 pkt. + test 5 pkt.)

KLASY III

1.       Klimczak Aleksandra kl. 3Tf (39 pkt.)

2.       Bochenek Aleksandra kl. 3Tf (38 pkt.+ test 21 pkt.)

3.       Wójcik Łukasz kl. 3Tc (38 pkt. + test 16 pkt.)

 

LISTA OPIEKUNÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

do projektu „Europejskie staże innowacyjnych kompetencji cyfrowych”

o numerze 2023-1-PL01-KA122-VET-000149092

w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe

NAUCZYCIEL ZAWODU

1.       Wojciech Biskupski

2.       Julia Brodowska

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

1.       Małgorzata Małkowska

2.       Agnieszka Osesik-Wójt

 

LISTA OPIEKUNÓW REZERWOWYCH

do projektu „Europejskie staże innowacyjnych kompetencji cyfrowych”

o numerze 2023-1-PL01-KA122-VET-000149092

w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe

NAUCZYCIEL ZAWODU

1.       Tadeusz Skóra

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

1.       Ilona Wójcikowska

 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU W RAMACH ERASMUS+
 

TYTUŁ PROJEKTU: Europejskie staże innowacyjnych kompetencji cyfrowych

NR IOD: E10230786

Numer wniosku: 2023-1-Pl01-KA122_VET-000149092

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach ERASMUS+ konkurs wniosków 2023 KA1 Mobilność edukacyjna

KA122-VET Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego

WNIOSKODAWCA: Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie

ORGANIZACJA PRZYJMUJĄCA: EuroMind Projects SL, Hiszpania

OPIS PROJEKTU:

Staże uczniowskie dla uczniów klas III i IV kształcących się w zawodach: technik teleinformatyk, technik programista, technik fotografii i multimediów

Okres realizacji projektu: 01.09.2023 r. - 30.06.2024 r.

Terminy mobilności:

I. 7 stycznia 2024 r. 20 stycznia 2024 r.

II. 21 kwietnia 2024 r. - 4 maja 2024 r.

Adresaci projektu:

I. klasy III (15 uczniów kształcących się w zawodzie: technik teleinformatyk 5 uczniów, technik programista 5 uczniów, technik fotografii i multimediów 5 uczniów)

klasy IV (15 uczniów kształcących się w zawodzie: technik teleinformatyk 5 uczniów, technik programista 5 uczniów, technik fotografii i multimediów 5 uczniów)

II. opiekunowie nauczyciele Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie (2 opiekunów na grupę, przy czym co najmniej jeden jest nauczycielem kształcenia zawodowego).

Wartość projektu: 71 538,00 EUR  

Cel projektu: stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla 30 uczniów Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie, kształcących się w zawodach: technik teleinformatyk, technik programista, technik fotografii i multimediów, poprzez przygotowanie i realizację z partnerem przyjmującym EuroMind Projects SL, dwutygodniowych zagranicznych praktyk zawodowych w Sewilii, Hiszpania.

Formy realizacji:

- organizacyjne, związane z tematyką stażu

- zajęcia językowe przygotowujące do mobilności zagranicznej uczniów (z języka obcego zawodowego i z podstaw języka hiszpańskiego)

- pedagogiczne i kulturowe

- zagraniczna mobilność uczniów i opiekunów (Hiszpania, Sewilla), w tym praktyka zawodowa dla uczniów.

 

Dokumenty do pobrania
 
  

  
  

  
  
 

Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27-30
Szczecin 2023-12-11 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039