logo Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w SzczecinieCiekawe zdjęcia z Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
technik teleinformatyk
technik fotografii i multimediów
technik programista
Witamy w dziale poświęconym rekrutacji do Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie.Szanowni Rodzice oraz Kandydaci do Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
Rekrutacja powoli dobiega do końca, na finiszu przypominamy o kilku ważnych kwestiach:
Do 22 lipca do godziny 15.00 należy potwierdzić wolę nauki poprzez przyniesienie do szkoły:
  - podpisanego oryginału wniosku składanego w naborze,
  - oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  - oryginału wyników testu ósmoklasisty,
  - zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
  - trzech zdjęć.
25 lipca o godzinie 12.00 wywieszone zostaną listy uczniów przyjętych do szkoły.
Od 25 lipca do 12 sierpnia odbywać się będzie rekrutacja uzupełniająca. Nabór uzupełniający jest prowadzony poza systemem Nabór. Kandydaci osobiście składają wnioski do szkół które mają wolne miejsca.
Po zakończeniu przyjmowania uczniów (25.07.2022 r.) do szkół zostanie opublikowana lista szkół z wolnymi miejscami na stronie Nabór w zakładce Dokumenty oraz na stronie Kuratorium Oświaty.


UWAGA BARDZO WAŻNA INFORMACJA
Każdy kandydat do naszej szkoły musi otrzymać skierowanie do lekarza medycyny pracy.
W związku z tym prosimy o wysłanie na adres rekrutacja(małpka)tlimc.szczecin.pl prośby o skan skierowania podając: imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia oraz zawód (zawody), które zostały wybrane. Wiadomością zwrotną wyślemy dokument.
Dotyczy to wszystkich osób, które wybrały naszą szkołę na dowolnej preferencji.
Krótko o szkole

W roku szkolnym 2022/2023 ogłaszamy nabór do Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie w zawodach:
 • technik teleinformatyk
 • technik programista
 • technik fotografii i multimediów
        

Dzięki ponad sześciedzięcioletniej tradycji, wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej oraz współpracy z firmami z rynku informatycznego, telekomunikacyjnego, finansowego oraz ubezpieczeniowego, Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie zapewnia kształcenie na najwyższym poziomie, wysoką zdawalność egzaminów zawodowych oraz maturalnych, możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu a także wiedzę i umiejętności umożliwiające kontynuację nauki na renomowanych uczelniach wyższych.
Wieloletnie doświadczenie w kształceniu zawodowym, uczestnictwo w programach Unii Europejskiej oraz pomoc rodziców i sponsorów pozwoliły wyposażyć szkołę w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny. Do dyspozycji naszych uczniów oddajemy między innymi specjalistyczne pracownie:
 • komputerowe - wyposażone w stały dostęp do internetu,
 • teleinformatyczne - umożliwiające naukę konfiguracji i uruchamiania a także administrowania sieciami komputerowymi,
 • telekomunikacyjne - wyposażone w stanowiska symulacyjne oraz centrale i oprzyrządowanie zapewniające możliwość symulacji usług teleinformatycznych,
 • elektryczne i elektroniczne - pozwalające w rzeczywistości sprawdzać wiedzę nabytą podczas zajęć teoretycznych,
 • finansowe - zapewniające możliwość ćwiczenia usług bankowych i finansowych,
 • montażu komputerów - pozwalające nabyć umiejętności montażu oraz konfiguracji zestawów komputerowych,
 • językowe - wyposażone w sprzęt multimedialny ułatwiający naukę języków obcych.
        

Nasi uczniowie mają stały dostęp do Internetu w pracowniach informatycznych, multimedialnym centrum informacji a także poprzez ogólnodostępną sieć bezprzewodową.
Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego dzięki któremu istnieje możliwość stałego kontaktu z nauczycielami i pracownikami szkoły a także bieżącego śledzenia frekwencji oraz postępów w nauce.
Kształcimy w modułach co zapewnia wyższą jakość nauczania przedmiotów zawodowych dzięki zastosowaniu najnowszych programów oraz pracę w mniejszych grupach ćwiczeniowych.

        

Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie umożliwia także:
 • zdobycie certyfikatu ECDL (europejskie komputerowe prawo jazdy),
 • uzyskanie uprawnień elektrycznych SEP,
 • rozwijanie zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych:
  • informatycznych,
  • elektronicznych,
  • językowych,
  • dziennikarskich,
  • teatralnych,
  • ekonomicznych,
  • sportowych (koszykówka, piłka nożna, siatkówka, lekkoatletyka),
  • ekologicznych.
        

Na terenie Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie działają także m. in.:
 • Szkolne Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 • Uczniowski Klub Sportowy "Ełka"
 • Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi "Pijawki"
 • Szkolne Koło Dziennikarskie
 • Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne
 • Szkolne Koło Teatralne
 • Koło Języka Angielskiego Technicznego
         


Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27-30
Szczecin 2022-08-11 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039