logo Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   GALERIA   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w SzczecinieCiekawe zdjęcia z Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
technik teleinformatyk
technik fotografii i multimediów
technik programista
Opis zawodu technik fotografii i multimediów

Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Charakterystyka zawodu

Ciekawi Cię obróbka i montaż obrazu, projekty multimedialne i graficzne oraz reklama. technik fotografii i multimediów to zawód właśnie dla Ciebie!

technik fotografii i multimediów da Ci szerokie możliwości zatrudnienia w studiach fotograficznych, w przemyśle fotooptycznym, optycznym, optoelektronicznym, wydawnictwach i drukarniach, agencjach prasowych i reklamowych, policji, archiwach, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług.

Kwalifikacje:
 • AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
 • AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych
Podstawowe zadania:
 • organizowania planu zdjęciowego;
 • rejestrowania, kopiowania i obróbki obrazu;
 • wykonywania prac graficznych przeznaczonych do wydruku;
 • przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych;
 • wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych.
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
 • dobra ostrość wzroku i prawidłowe rozróżnianie barw,
 • uzdolnienia techniczne i manualne,
 • wskazana dobra umiejętność obsługi komputera
 • cierpliwość, systematyczność, dokładność,
 • dobra sprawność fizyczna,
 • gotowość samokształcenia (podnoszenia kwalifikacji zawodowych i nauka języków obcych).
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik fotografii i multimediów może być zatrudniony przez:
 • laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysł fotooptyczny i optyczny,
 • wydawnictwa i drukarnie, przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny,
 • telewizje i wytwórnie filmowe.
 • agencje reklamowe - m.in. przy projektowaniu gadżetów reklamowych, projektowaniu reklamy zewnętrznej, opracowywaniu animacji, klipów filmowych oraz prezentacji multimedialnych.
 • studia graficzne, filmowe, telewizyjne, studia fotografii cyfrowej,
 • firmy przy obsłudze portali internetowych i projektowaniu witryn WWW,
 • agencje prasowe, wydawnictwa gazet i czasopism,
 • laboratoria naukowo-badawcze, kryminalistyczne, medyczne, archeologiczne, geologiczne,
 • ośrodki historyczne, archiwa, muzea.
Technik fotografii i multimediów może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług fotograficznych i szerokopojętych multimediów.

           
W procesie rekrutacji wymagane będzie zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.


Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27-30
Szczecin 2023-06-05 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039