logo Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   GALERIA   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w SzczecinieCiekawe zdjęcia z Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
Rekrutacja
technik teleinformatyk
technik fotografii i multimediów
technik programista
Opis zawodu technik fotografii i multimediów

Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie

TECHNIK PROGRAMISTA

Charakterystyka zawodu

Technik programista jest zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów w 2019 r. jako odpowiedź na zapotrzebowanie stale rozwijającego się rynku pracy.

W dobie stałego rozwoju technik informatycznych istnieje stałe zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się tworzeniem i testowaniem aplikacji. Według wszelkich raportów programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Aby osiągnąć sukces w tej branży potrzeba kwalifikacji i umiejętności.

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na wirtualny świat, nie boją się wyzwań i stawiają na własny rozwój.

Programowanie to nie tylko możliwość osiągnięcia sukcesu finansowego, to także ciekawa pasja dająca między innymi możliwość programowania robotów, pisania gier, aplikacji komórkowych oraz realizacji wielu innowacyjnych i kreatywnych projektów.

Kilkanaście godzin programowania w tygodniu przez kilka lat naprawdę może przygotować dobrze do pracy w charakterze programisty i dać wiele satysfakcji.

Zawód, który proponujemy, jest więc odpowiedzią na zmieniające się warunki rynkowe i rozwój techniki.

Absolwenci naszego technikum mają możliwość uzyskania świadectwa maturalnego oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem ułatwiającym podejmowanie pracy w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Mogą podejmować pracę w dynamicznie rozwijającej się branży programistycznej lub kontynuować naukę na uczelniach technicznych, na wydziałach: elektroniki, informatyki, robotyki, mechatroniki oraz pokrewnych. Są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dodatkowo umożliwiamy ukończenie kursów i uzyskanie certyfikatów Cisco, Microsoft i ECDL.


Kwalifikacje
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
Podstawowe zadania:
w zakresie tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
 • tworzenia i administracji stronami WWW;
 • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
 • programowania aplikacji internetowych;
 • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.
w zakresie projektowania, programowania i testowania aplikacji:
 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnyc
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
 • zainteresowania informatyką i programowaniem,
 • poczucie dyscypliny i odpowiedzialności,
 • zdolność koncentracji, spostrzegawczość i podzielność uwagi,
 • wyobraźnia techniczna i konstrukcyjna,
 • gotowość do wykonywania trudnych prac,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i nieuleganie frustracji,
 • zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i systematyczności.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik programista może być zatrudniony w:
 • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej;
 • firmach zajmujących się tworzeniem i testowaniem aplikacji;
 • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne;
 • firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie dostosowywania aplikacji do indywidualnych potrzeb klienta;
 • różnych jednostkach, na stanowiskach obsługi oprogramowania;
 • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania aplikacyjne.

            
W procesie rekrutacji wymagane będzie zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.


Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27-30
Szczecin 2024-05-27 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039